Download Voor Goud - met Joel Beukers! for PC

Voor Goud - met Joel Beukers!

Clicking the Download button will download the setup file to your desktop. Opening this file launches Air Installer to manage your installation process, which may offer additional and optional offers from 3rd party software advertisers. You may also download the original free version of this software at the manufacturers website.


Description

Met de “Voor Goud” App gaan we met z'n alle voor goud! De Voor Goud app is de online motivatie voor velen van jullie waarbij de online coach Joel Beukers jou aanmoedigt en motiveert om verder te groeien.

In de app kan je de speciale trainingsschema’s van Joel Beukers inkijken en ook daadwerkelijk uitvoeren. In 1 overzicht zie je jouw hele schema en weet je welke dag je bepaalde oefeningen gaat uitvoeren.

Ook heb je een overzicht van het voedingsschema, special opgebouwd om te groeien zodat jij voor goud kan gaan.

Joel Beukers begeleidt, moedigt aan en motiveert om samen tot het uiterste te gaan. Een dag niet getraind is een dag geen bekers verdiend.
Voor elke oefening die jij uitvoert verdien je de bekende Voor Goud beker. Verzamel er zoveel mogelijk zodat jij uiteindelijk iets ermee kan gaan doen. Dit houden wij nog even geheim.

Streep zoveel mogelijk oefeningen af om bekers te verdienen.

Registreer jezelf eerst met je email-account om gebruik te maken van de app. Hierdoor ben je een geregistreerde gebruiker en kunnen wij dus jou behaalde resultaten opslaan en weergeven in de statistieken sectie.
The "For Gold" App we are going for all the gold! For the Gold app is the leading motivation for many of you that the online coach Joel Beukers encourage you and motivate you to continue to grow.

In the app you can consult the special training schedules Joel Beukers and actually perform. In one statement you see your whole schedule and you know what day you're going to perform certain exercises.

You also have an overview of the nutrition program, special built to grow so that you can go for gold.

Joel Beukers guides, encourages and motivates to go along to the extreme. A day has not trained a day earned any trophies.
For each exercise you perform, you earn well known for Gold Cup. Collect as much as possible so that you can eventually do something with it. This we will keep a secret.

Streep as many exercises off to earn trophies.

First, register yourself with your e-mail account to use the app. You'll be a registered user and, therefore, we can save you results and presentation of the statistics section.